| | | | | |

Εργατικό Ατύχημα – Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Γράφει ο Μένιος Φουρθιώτης
Εργατικά ατυχήματα 2023: Ραγδαία αύξηση με 57 νεκρούς

Κατά την διάρκεια της παροχής της εργασίας του εργαζομένου, ή με αφορμή αυτή (χαρακτηριστικά έχει κριθεί από τα Δικαστήρια, ως εργατικό ατύχημα, ατύχημα το οποίο συνέβη κατά την διάρκεια της μετακίνησης του εργαζομένου από ή προς την εργασία του, προσβολή ναυτικού από AIDS από το οποίο προσβλήθηκε σε λιμάνι του εξωτερικού από επαφή του με εκδιδόμενη γυναίκα, λόγω το ότι είχε επί μήνες να επισκεφθεί το σπίτι του εξ αιτίας του πολύμηνου ταξιδιού του κ.λ.π.) ο εργαζόμενος μπορεί να υποστεί εργατικό ατύχημα, το οποίο έχει ως συνέπεια τον τραυματισμό του ή ακόμη σε σοβαρότερες περιπτώσεις, τον θάνατό του.

Σε περίπτωση επέλευσης εργατικού ατυχήματος στην επιχείρηση, κατ’ αρχάς ο εργοδότης έχει από τον νόμο υποχρέωση αναγγελίας αυτού του ατυχήματος.

Κατ’ αρχάς ο νόμος υποχρεώνει τον εργοδότη, με απειλή κυρώσεως (προστίμου) να βεβαιώσει εγγράφως και ενόρκως, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημέρα του ατυχήματος, ενώπιον του Ειρηνοδίκη του τόπου του ατυχήματος, τις λεπτομέρειες του ατυχήματος, την ημέρα κατά την οποία συνέβη, το όνομα και τον τόπο της καταγωγής του παθόντος.

Περαιτέρω υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει το εργατικό ατύχημα εντός 24 ωρών στην Επιθεώρηση Εργασίας και, χωρίς αναβολή και με το ταχύτερο μέσο, στην πλησιέστερη αστυνομική Αρχή. Όπου δεν υπάρχει επιθεωρητής η επόπτης εργασίας, η αναγγελία γίνεται μόνο στην αστυνομική Αρχή. (Σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρούν αμετάβλητα τα στοιχεία πού δύνανται να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν τηρηθούν τα ως άνω, προβλέπεται και άσκηση ποινικής διώξεως.

Πέραν των ανωτέρω, ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων όπου πρέπει να αναγράφονται τα αίτια και ή περιγραφή εκάστου ατυχήματος και να θέτει αυτό στην διάθεση των αρμοδίων Άρχων, καθώς και οφείλει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων πού είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργασίμων ήμερων.

Τέλος, ο εργοδότης υποχρεούται, να προβεί σε δήλωση αναγγελίας του εργατικού ατυχήματος ή της επαγγελματικής ασθένειας στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ (αλλιώς στην Αστυνομική Αρχή) εντός προθεσμίας 5 ημερών από τότε που συνέβη το ατύχημα.

Από την πλευρά του ο εργαζόμενος, σε περίπτωση κατά την οποία υποστεί εργατικό ατύχημα, έχει δικαιώματα, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν τα γνωρίζει.

Κατ΄ αρχάς θα πρέπει να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

Πρώτον, αν ο εργαζόμενος είναι ανασφάλιστος, κατά την στιγμή που συμβαίνει το εργατικό ατύχημα:

Κανένας κοινωνικοασφαλιστικός φορέας δεν καλύπτει τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και υποχρεωμένος να τα πληρώσει είναι αποκλειστικά ο εργοδότης.

Επίσης, ο ανασφάλιστος εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση από τον εργοδότη, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας για εργασία (πλήρης διαρκής ανικανότητα, μερική διαρκής ανικανότητα, πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα, μερική πρόσκαιρη ανικανότητα, θάνατος).

Τέλος ο ανασφάλιστος εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, ή σε περίπτωση θανάτου του οι κληρονόμοι του αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Θα πρέπει να τονισθεί, ότι οι παραπάνω αξιώσεις του εργαζομένου ή των κληρονόμων του, παραγράφονται μετά από παρέλευση 3 ετών από την ημέρα του εργατικού ατυχήματος.

Κατά δεύτερον, αν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος, κατά την στιγμή που συμβαίνει το εργατικό ατύχημα:

Ο εργοδότης απαλλάσσεται από τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και ο εργαζόμενος καλύπτεται από τον ΕΦΚΑ για τις παροχές αυτές.

Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι στο ΙΚΑ, εφόσον υποστούν εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του εργοδότη ή των υπαλλήλων ή των συνεργατών του ή ιδίως όταν υπάρχει παράβαση των διατάξεων για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, δικαιούνται χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Σε περίπτωση θανάτου η αποζημίωση επιδικάζεται στα μέλη της οικογένειας (ψυχική οδύνη). Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το βαθμό της βλάβης και ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται 5 χρόνια μετά το ατύχημα.

Ο εργοδότης επίσης υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καταβάλει στο ΙΚΑ κάθε δαπάνη από τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών στον παθόντα ασφαλισμένο.

Τέλος, ο εργαζόμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται κατά το διάστημα της ανικανότητάς του προς εργασίας, επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο του μισθού του από τον εργοδότη για διάστημα 15 ημερών, εάν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους ή 1 μηνός για υπηρεσία πάνω από έτος.

Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι έχει παρατηρηθεί από την πρακτική και ιδίως σε τραυματισμούς οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται σοβαροί, ή σε περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας, μεγάλο ποσοστό επιδίωξης αποσιώπησης του εργατικού ατυχήματος, με επιβλαβείς συνέπειες για τους εργαζομένους, οι οποίοι πειθόμενοι από υποσχέσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται, ή λαμβάνοντας ευτελή χρηματικά ποσά προς αποκατάσταση της βλάβης που υπέστησαν, χάνουν τα δικαιώματά τους.

Ραγδαία αύξηση του αριθμού των θυμάτων εργατικών δυστυχημάτων παρατηρείται τα τελευταία 2 χρόνια στην χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή τις εκδηλώσεις για την ημέρα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Σοκάρουν οι 57 νεκροί από εργατικά ατυχήματα

Μόνο κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι  νεκροί εν ώρα εργασίας έχουν ήδη φτάσει τους 57, ενώ:

Advertisement
Το 2022 ο αριθμός των θυμάτων ήταν 104
 • Το 2021 οι νεκροί από εργατικά δυστυχήματα ήταν 31
 • Το 2020 είχαν φτάσει τους 41
 • Το 2019 σκοτώθηκαν εν ώρα εργασίας 51 άνθρωποι
 • Το 2018 έχασαν τη ζωή τους, στη δουλειά 46 άτομα

Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων ενδέχεται να μην είναι ακριβής

Το γεγονός ότι πολλά ατυχήματα παραμένουν αδήλωτα εντείνουν τις υποψίες ότι έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι εργαζόμενοι από όσοι έχουν επίσημα δηλωθεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕ) αλλά και του Ευρωπαικού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (EU OSHA) Ανδρέα Στοϊμενίδη “μεγάλος αριθμός εργατικών ατυχημάτων παραμένει αδήλωτος ενώ τα πορίσματα συνήθως καθυστερούν, ενώ και οι εισαγγελικές αρχές δε δίνουν στη δημοσιότητα τα πορίσματα έως ότου ολοκληρωθούν οι δικαστικές υποθέσεις με αποτέλεσμα «να χάνεται ηπληροφορία».

Εργάτης μεταφέρεται σε φορείο από τον τόπο δουλειάς πάνω στα πόδια του είναι ακουμπισμένο το κράνος δουλειάς που φορούσε

 

Σύμφωνα με το thesstoday.gr ο Αν. Στοϊμενίδης έκανε λόγο για «ταξικό πρόσημο» πίσω από τον μεγάλο αριθμό των δυστυχημάτων καθώς αφορούν ανειδίκευτους εργάτεςχαμηλά αμειβόμενους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται ανασφάλιστοι ακόμα και σε επικίνδυνες θέσεις.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για ενοχοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης η οποία οδηγεί σε ασυνεννοησία με την εκάστοτε εργοδοσία η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά περιστατικά. Παράλληλα, ο κ. Στοϊμενίδης υπογράμμισε το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «από τις 100 που υπογράψαμε πριν από το πρώτο μνημόνιοσήμερα έχουμε 4-5».

Στις αιτίες της ραγδαίας αύξησης, ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ συμπεριλαμβάνει την μη προτεραιοποίηση των θεμάτων ασφάλειας στην εργασία, αλλά και την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Ο κ. Σοϊμενίδης έφερε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις νομοθέτησης, οι οποίες δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας:

 • Ο νόμος 4808 του 2021 εντατικοποιεί την εργασία. Εχθές, με αφορμή της Εργατική Πρωτομαγιά, η Eurostat εξέδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα, σε ποσοστό εργαζόμενων που απασχολούνται πολλές ώρες, συνήθως 49 ή και περισσότερες την εβδομάδα, με 13%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 7%.
 • Οι διατάξεις του υπουργείου Ανάπτυξης, που έδωσαν τη δυνατότητα χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων έως 2 τόνων από μη αδειοδοτημένους εργαζομένους.
 • Ο νόμος του υπουργείου Περιβάλλοντος που έδωσε τη δυνατότητα σε μη αδειοδοτημένους ηλεκτρολόγους να εργάζονται στο έδαφος.

Επιθεώρηση εργασία: 7.859 έλεγχοι το τελευταίο 8μηνο – 925.716 ευρώ πρόστιμα

Σε ανακοίνωσή της η νέα Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα  για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, επισημαίνει ότι το  τελευταίο 8μηνο έχει εντείνει του ελέγχους σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα, όπως είναι οι κατασκευές και η βιομηχανία.

Αποτέλεσμα αυτής της εντατικοποίησης είναι η πραγματοποίηση συνολικά 7.859 ελέγχων από 1η Ιανουαρίου έως  25 Απριλίου 2023 και η επιβολή προστίμων 925.716 ευρώ. Για το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν 15 αμιγώς εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, υπάρχουν ορισμένες υποχρεώσεις που έχουν οι εργοδότες, όχι μόνο προς το κράτος, αλλά και προς τους ίδιους τους εργαζομένους τους.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ώστε να τα εξασκούν.

Ένα φαινόμενο λοιπόν για το οποίοι πρέπει να είναι ενήμεροι τόσο οι εργοδότες, όσο και οι εργαζόμενοι, είναι το εργατικό ατύχημα.

Στον σημερινό οδηγό λοιπόν θα δούμε:

 •     Τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα
 •     Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη
 •     Ποιες οι κυρώσεις που επιβάλλονται
 •     Ποια τα δικαιώματα των εργαζομένων

Καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το θέμα αυτό, ξεκινώντας με έναν βασικό ορισμό.

Τι Ορίζεται ως Εργατικό Ατύχημα

Όταν λέμε εργατικό ατύχημα εννοούμε το ατύχημα εκείνο που συμβαίνει κατά την διάρκεια της εργασίας και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Πρόκειται δηλαδή για ένα βίαιο αιφνίδιο γεγονός που έχει επίδραση εξωτερικού παράγοντα, ο οποίος δεν σχετίζεται με την οργανική κατάσταση του εργαζόμενου.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι αν υπάρχει μια προϋπάρχουσα ασθένεια η οποία εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας, κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα.

Αν όμως ένα συγκεκριμένο συμβάν:

 •     Είναι βίαιο και αιφνίδιο
 •     Γίνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή αυτή
 •     Δεν προκαλείται από πρόθεση του εργαζόμενου
 •     Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, μεταξύ του συμβάντος και της εργασίας

Τότε το συμβάν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως εργατικό ατύχημα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η νομοθεσία καλύπτει 3 περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων:

 •    Κατά την εκτέλεση της εργασίας (π.χ τραυματισμός από μηχάνημα ή πτώση από ύψος κατά την εκτέλεση εργασίας)
 •    Με αφορμή την εργασία (εκτός τόπου ή χρόνου εργασίας αλλά με αφορμή αυτή)
 •   Από επαγγελματική ασθένεια (ασθένειες που δημιουργούνται κάτω από μη-κανονικές συνθήκες εργασίας, λόγω της εργασίας)

Σημείωση:  Έχει κριθεί ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα και εκείνα που συμβαίνουν κατά την μετάβαση στην εργασία, ή κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή κατά την διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής στον τόπο της εργασίας κατά την προσέλευση ή αναχώρηση για χρονικό διάστημα 1 ώρας αντίστοιχα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2019 υπήρξαν 3,408 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 1.5 ατυχήματα ανά 100,000 εργαζομένους και ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα να είναι 0,9.

 

Τώρα που είδαμε τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα και τι όχι, ας εμβαθύνουμε στις υποχρεώσεις που έχει ένας εργοδότης όσον αφορά αυτό.

Υποχρεώσεις Εργοδότη Για τα Εργατικά Ατυχήματα

Αν είστε εργοδότης στην Ελλάδα, τότε αναμφίβολα πρέπει να γνωρίζετε ποιες οι υποχρεώσεις σας σε περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας σας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 3850/2010, ο εργοδότης οφείλει:

 •     Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικούς ασφαλείας, ή ιατρούς εργασίας.
 •     Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν
 •    Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
 •      Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχηματος
 •     Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 3 εργάσιμων ημερών
 •     Να εντοπιστούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου
 •     Να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν
 •   Να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος εντός 24 ωρών μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία στο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, είτε ηλεκτρονικά.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι ο εργοδότης έχει αρκετές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να θέτει σε εφαρμογή, πρωτίστως για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων του.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν ορισμένες διοικητικές κυρώσεις τις οποίες θα δούμε αμέσως τώρα.

Ποιες οι Διοικητικές Κυρώσεις που Επιβαρύνουν τους Εργοδότες

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ίδιου νόμου που είδαμε προηγουμένως, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση που ένας εργοδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων του, είναι οι εξής:

 •     Πρόστιμο για κάθε παράβαση που κυμαίνεται από 500€ έως 50,000€
 •    Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος της επιχείρησης για 6 ημέρες

Βέβαια, ο Υπουργός Εργασίας (μετά από εισήγηση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας) δύναται να επιβάλει προσωρινή διακοπή της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών, ή και οριστική διακοπή του συνόλου της επιχείρησης.

Για κάθε διοικητική κύρωση, λαμβάνεται υπόψη η αμεσότητα και σοβαρότητα του κινδύνου, καθώς και η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων.

Τώρα που είδαμε τις υποχρεώσεις του εργοδότη και τις πιθανές κυρώσεις που υπάρχουν, ας δούμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά το εργατικό ατύχημα.

Ποιες τα Δικαιώματα των Εργαζομένων σε Περίπτωση Εργατικού Ατυχήματος

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, οι εργαζόμενοι έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

Ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη

Πρόκειται για ιατρικά έξοδα τα οποία καλύπτονται από τον εργοδότη, αν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ.

Αποδοχές εργατικού ατυχήματος

Υπάρχει και η περίπτωση που ο εργαζόμενος μπορεί να δικαιούται αποδοχές για εργατικό ατύχημα ή αλλιώς επίδομα εργατικού ατυχήματος, αν καταθέσει:

 •    Δήλωση ατυχήματος
 •    Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος
 •    Φωτοτυπία του εγγράφου αναγγελίας της πρόσληψης
 •    Φωτοτυπία κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας και βάρδιες ή πρόγραμμα εργασίας

Καθώς και ορισμένα ακόμα έγγραφα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του ΕΦΚΑ.

Σύνταξη αναπηρίας

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, από το οποίο προκλήθηκε αναπηρία στον παθόντα, χορηγείται σε αυτόν σύνταξη αναπηρίας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τον χρόνο ασφάλισης.

Αποζημίωση

Ο παθών δικαιούται να ασκήσει την αγωγή αποζημίωσης εφόσον η ανικανότητα για εργασία διήρκεσε τουλάχιστον 4 ημέρες.

Η αποζημίωση αυτή αφορά στην αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, ενώ η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική.

Επίσης, ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει πλήρη αποζημίωση, αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη. Σε περίπτωση τώρα που ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποζημίωσής του.

Πριν συνοψίσουμε, αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και η περίπτωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, όπου ο εργαζόμενος μπορεί να την αξιώσει είτε είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, είτε όχι.

Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, οι συγγενείς του θανόντος μπορούν να αξιώσουν χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική τους οδύνη. Βέβαια, αν ο εργοδότης δεν έχει υπαιτιότητα, αλλά το ατύχημα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργαζομένου, δεν οφείλεται χρηματική ικανοποίηση.

Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν τι είναι ένα εργατικό ατύχημα (και τι δεν είναι), ποιες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, οι πιθανές κυρώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα που δύναται να πάρει σοβαρές προεκτάσεις, επομένως είναι σημαντικό να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τους εργοδότες, τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων, όσο και για τη νομική κάλυψη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησής τους.

 

Μένιος!

e. tvapokaliptikagr@gmail.com
e. menios@apokalitpikanews.gr

w. www.apokaliptikanews.gr
https://http://www.instagram.com/meniosfourthiotis_/

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts